Välkommen till Byggmontage MPN.

Firman startades hösten 2014 och är godkänd för F-skatt.
Jag erbjuder tjänster inom byggnadsbranschen såsom uppförande av mindre byggnader, utbyggnad och renovering av befintliga byggnader och montering av byggnadskomponenter.
Erbjuder även fastighetsskötsel.
Brandskydd och akut restvärdesräddning är andra delar av företagets tjänster.
Erbjuder även uthyrning av byggnadsställning och diverse annan utrustning.