Brandskydd

Med många års erfarenhet inom kommunal räddningstjänst bidrar jag gärna med rådgivning när det gäller brandskydd. Det kan vara frågor om brandskydd i bostäder och på arbetsplatser. Även byggnadstekniskt brandskydd i samband med ny- och ombyggnation.