Akut restvärdesräddning

Vid skador i samband med brand, vatten eller inbrott kan behov av snabba åtgärder för att skydda eller rädda egendom, vara viktiga. Vid dessa tillfällen kan jag bistå med praktiska åtgärder och rådgivning hur fortsatt arbete bör göras och vilka kontakter som omgående bör etableras. Jag har många års erfarenhet av akut restvärdesräddning sedan tiden inom kommunal räddningstjänst.